nl en

Wetenschappelijk Onderzoek

break

In het Centrum Gezond Gewicht gaan patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek hand in hand. Patiënten die voor hun (ernstige) obesitas behandeld worden in één van de drie betrokken ziekenhuizen, kunnen gevraagd worden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om te onderzoeken welke factoren voorspellers zijn voor het verminderen van (ernstige) obesitas. Om goed wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen is het belangrijk om alle beschikbare gegevens in kaart te brengen.


Wanneer een patiënt toestemming geeft voor het wetenschappelijk onderzoek, betekent dit dat diens gegevens anoniem in een databestand worden opgeslagen en gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Voor sommig wetenschappelijk onderzoek is het nodig om extra bloed af te nemen tijdens de bloedprik die plaats vindt voor de patiëntenzorg. Ook kan men bijvoorbeeld toestemming vragen om urine of speeksel dat overblijft na diagnostische testen op te slaan voor toekomstig onderzoek. En het kan ook gebeuren dat de patiënt gevraagd wordt om een vragenlijst in te vullen, waarvan de gegevens zowel gebruikt worden voor de behandeling als voor het wetenschappelijk onderzoek. 

Afgenomen materialen en de gegevens worden opgeslagen in de database van het Centrum Gezond Gewicht. Dit biedt een schat aan informatie voor tal van wetenschappelijke vraagstellingen.

Wij waarderen deelname van onze patiënten aan wetenschappelijk onderzoek in hoge mate, maar het is uiteraard geen verplichting.

Deelnemende Ziekenhuizen

Erasmus MC
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Maasstad Ziekenhuis