nl en

Centrum Gezond Gewicht

break

In het Rotterdamse Centrum Gezond Gewicht werken kinderartsen, internisten en chirurgen uit drie ziekenhuizen met elkaar samen rondom de zorg aan kinderen en volwassenen met (ernstige) obesitas. Samen bieden zij de beste zorg op de juiste plek. Samen zetten zij zich in voor een innovatieve en effectieve aanpak om (ernstige) obesitas tegen te gaan. Dit doen zij ook door samen wetenschappelijk onderzoek te doen naar obesitas(zorg). Het Centrum Gezond Gewicht streeft naar zorg op maat, aangepast op de individuele kenmerken van de persoon. De samenwerking en brede aanpak maakt het Centrum Gezond Gewicht uniek.In 2018 en 2020 organiseerde het Centrum Gezond Gewicht samen met Olio Educatie het 'Nationaal Obesitas Symposium'. 


Het eerste en tweede Nationaal Obesitas Symposium waren een groot succes! Dit vraagt om een vervolg! 


Dat er geen ‘quick fix’ bestaat voor obesitas, is duidelijk. De aanpak van obesitas vraagt om een integrale benadering, waarin alle factoren die van invloed kunnen zijn, onder de loep worden genomen. Tijdens dit symposium kwamen deze en andere thema’s uitgebreid aan de orde. 

Kijk voor een terugblik op Nationaal Obesitas Symposium.In elk van de deelnemende ziekenhuizen kan de patiënt met (ernstige) obesitas, na verwijzing van huisarts of medisch specialist, terecht voor uitstekende kwaliteit van zorg. Het zorgaanbod verschilt per ziekenhuis:Deelnemende Ziekenhuizen

Erasmus MC

Dit academische ziekenhuis richt zich op de diagnostiek en behandeling van zeldzame oorzaken voor obesitas.

Kinderen met (ernstige) obesitas en verdenking op een hormonale, syndromale of genetische oorzaak kunnen door medisch specialisten verwezen worden voor diagnostiek en behandeladvies naar het Centrum Gezond Gewicht. Daarbij wordt gezocht naar een interventie die het beste bij de persoon past en zo dicht mogelijk bij huis is.


Interne geneeskunde

Screening en behandeladvies van volwassenen met (ernstige) obesitas, gerelateerde en oorzakelijke ziekten in het Centrum Gezond Gewicht. 

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Bariatrische chirurgie

Volwassenen met ernstige obesitas kunnen in het Obesitas Centrum terecht voor een gewichtsreducerende operatie (maagverkleining). Doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven en verminderen van gezondheid problemen. 


Kinderen met (ernstige) obesitas kunnen op de poli Kindergeneeskunde terecht voor screening en behandeladvies.


Interne geneeskunde

Screening en behandeladvies van volwassenen met (ernstige) obesitas en gerelateerde ziekten. Maasstad Ziekenhuis

Bariatrische chirurgie

Volwassenen met ernstige obesitas kunnen in het Bariatrie Expertisecentrum terecht voor een gewichtsreducerende operatie (maagverkleining). Doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven en verminderen van gezondheid problemen. 


Kinderen met (ernstige) obesitas kunnen op de poli Kindergeneeskunde terecht voor screening, behandeladvies en eventuele behandeling in de Dikke Vrienden Club. 


Interne geneeskunde

Screening en behandeladvies van volwassenen met (ernstige) obesitas en gerelateerde ziekten. 


Wetenschappelijk Onderzoek

Centrum Gezond Gewicht

Wetenschappelijk onderzoek naar obesitas(zorg) is nodig om de zorg aan kinderen en volwassenen met (ernstige) obesitas te verbeteren. De medisch specialisten uit de drie ziekenhuizen werken binnen het Centrum Gezond Gewicht samen rondom wetenschappelijk onderzoek. Door kennis, expertise en volume te delen, wordt een belangrijke en toonaangevende bijdrage geleverd aan de (preventieve) zorg aan mensen met overgewicht. 


Lees hier meer over het wetenschappelijk onderzoek van het Centrum Gezond Gewicht.